Energy and Carbon Markets: Empirical Law and Economics Studies

Vertaalde titel van de bijdrage: Energie- en CO¬2-Markten: Empirisch Onderzoek in de Rechtseconomie

Thijs Jong

Onderzoeksoutput

503 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit promotieonderzoek analyseert de economische gevolgen van de regelgeving van energie- en CO¬2 –markten in de EU. Hypotheses afgeleid uit de rechtseconomie, in het bijzonder de eigendomsrechten theorie, zijn in drie EU-brede empirische studies getest. In hoofdlijnen zijn de bevindingen als volgt:

1) Aandeelhouders waarderen het Europese emissierechten systeem (het ‘EU ETS’) als een beperking op vervuiling. Aanbevolen is dat de CO¬2-markt vaker signalen moet ontvangen over de schaarste in het EU ETS. Dit is mogelijk door bedrijven vaker hun emissierechten in te laten leveren.

2) Hoewel grote bedrijven beter in staat zijn om binnen bedrijfsgrenzen hun emissierechten gebruik te optimaliseren, maken ze juist intensiever gebruik van de CO¬2-markt dan kleine bedrijven. Deze bevinding bekrachtigt dat voor deze bedrijven het EU ETS kostenbesparingen heeft gerealiseerd.

3) De wettelijke bevoegdheden van Nationale Regulerende Instanties liggen niet eenduidig op één lijn met de beleidsdoelstellingen op de energiemarkten waar ze toezicht op houden. Aanbevolen is een gewijzigde inzet van deze bevoegdheden voor deze beleidsdoelstellingen, en een evenwichtigere verdeling van de zwaarte van deze bevoegdheden.

Ook het EU ETS register wordt bediscussieerd, welke tevens de voornaamste databron is voor de eerste twee empirische studies. De onderdelen die de registerdata niet consistent of onvolledig beschikbaar maken worden benadrukt, en de onderdelen die een eenduidige identificatie verhinderden van de bedrijven die uiteindelijk eigenaar zijn van deze EU emissierechten. Aanbevelingen worden verschaft om de structuur van het EU ETS register te verbeteren.
Vertaalde titel van de bijdrageEnergie- en CO¬2-Markten: Empirisch Onderzoek in de Rechtseconomie
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Couwenberg, Oscar, Supervisor
  • Woerdman, Edwin, Co-supervisor
Datum van toekenning12-feb.-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0381-6
Elektronische ISBN's978-94-034-0380-9
StatusPublished - 2018

Citeer dit