Energy efficiency in China: measurement and policy

Lei Jiang

  Onderzoeksoutput

  1703 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  China loopt tegen twee belangrijke problemen aan in haar recente economische ontwikkeling, namelijk: energie schaarste en milieuvervuiling. De voornaamste oorzaak hiervan is de ongeëvenaarde energieconsumptie die nodig is voor het behoud van de economische groei, industrialisatie en urbanisatie. Verbeteringen in energie-efficiëntie spelen een sleutelrol in het aanpakken van beide problemen. Dit proefschrift verkent methoden om energie-efficiëntie te berekenen, schat de voornaamste determinanten ervan en stelt beleidsinstrumenten ter verbetering van energie-efficiëntie in China voor. Nieuwe methoden worden ontwikkeld voor het schatten van energie-efficiëntie en voor het analyseren van de impact van een scala van economische variabelen voor het verbeteren van energie-efficiëntie in China, waaronder: het provinciaal bruto product per capita; het aandeel van de secundaire sector; investeringen in vastgoed en infrastructuur; de kapitaal – arbeid ratio; buitenlandse directe investeringen; energiereserves; en ruimtelijke spillovereffecten. Deze analyses zijn gebaseerd op een paneldataset van 30 provincies voor de periode 2003-2011. Daarnaast wordt de interactie tussen milieu-efficiëntie en output –efficiëntie geanalyseerd op basis vaneen cross-sectie dataset van 137 textiel bedrijven in China’s Jiangsu provincie in 2009.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Dijk, Jouke, Supervisor
  • Folmer, Henk, Supervisor
  • Ji, Minhe, Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning22-okt.-2015
  Gedrukte ISBN's978-90-367-8220-3
  Elektronische ISBN's978-90-367-8219-7
  StatusPublished - 2015

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Energy efficiency in China: measurement and policy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit