Energy levels of 24 Na

Albertus Sybrandus Keverling Buisman

Onderzoeksoutput

65 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit proefschrift wordt een experimenteel onderzoek aan aangeslagen toestanden van de kern 11 24 Na13 beschreven. Er zijn een viertal metingen uitgevoerd met het doel de volgende meetbare grootheden te bepalen: spin en pariteit van de aangeslagen toestanden evenals eigenschappen die verband houden met het gammaverval, zoals vertakkings- en mengverhouding en de gemiddelde levensduur. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Smit, Rik, Supervisor
Datum van toekenning4-jun.-1976
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1976

Citeer dit