Energie – het toenemend hybride karakter van de consumentenbescherming in het energierecht

D.G. Tempelman*, H.H.B. Vedder

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

De energieconsument heeft zich in het laatste decennium steeds actiever opgesteld. Daar waar de liberalisering van de energiemarkten de passieve consument voorzag van een vrije leverancierskeuze, heeft de actieve consument een grotere rol verworven in het energiesysteem. De transformatie van de zwakke passieve consument in een ondernemende producent, al dan niet vertegenwoordigd in een lokale energiecoöperatie, heeft invloed gehad op het energierecht. Deze kroniek biedt een inkijk in de energiewereld waar de veranderende rol van de consument centraal staat. Wij constateren dat het energierecht in toenemende mate een hybride karakter krijgt in zijn verhouding tot de consument. Deze hybridisering roept vragen op.
Vertaalde titel van de bijdrageEnergy - the increasingly hybrid character of consumer protection in energy law
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)135-145
Aantal pagina's11
TijdschriftTijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken
Volume2020
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - jun-2020

Citeer dit