Engelse wetgever actief op gebied openbaarheid beloning bestuurders

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)139 - 141
Aantal pagina's3
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume5
StatusPublished - 2002

Citeer dit