Engineering specificity and activity of thermolysin-like proteases from Bacillus

Arno de Kreij

Onderzoeksoutput

1007 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Eijsink, Vincentius, Supervisor
  • Venema, G., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning6-jul.-2001
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 2001

Citeer dit