ENHANCED DOPAMINE METABOLISM AFTER SMALL LESIONS IN MIDBRAIN OF RAT

BHC WESTERINK*, JAM VANDERHEYDEN, J KORF

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  21 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)749-755
  Aantal pagina's7
  TijdschriftLife Sciences
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift9
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit