Enhancement of Progenitor Cells by Two-Step Centrifugation of Emulsified Lipoaspirates

Joris A van Dongen, A Jorien Tuin, Martin C Harmsen, Hieronymus P Stevens, Berend van der Lei*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
47 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)893E-894E
Aantal pagina's2
TijdschriftPlastic and Reconstructive Surgery
Volume143
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum1-feb-2019
DOI's
StatusPublished - apr-2019

Citeer dit