Enhancing disaster risk reduction and community resilience for sustainable development

Angelo Jonas Imperiale*, Frank Vanclay

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Downloads (Pure)

Samenvatting

Call for paper
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)784
Aantal pagina's1
TijdschriftSustainable Development
Volume30
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum10-jan.-2022
DOI's
StatusPublished - aug.-2022

Citeer dit