Enhancing reflection: An interpersonal exercise in ethics education

M.A. Verkerk, H. Lindemann, E. Maeckelberghe, E. Feenstra, R. Hartoungh, M. de Bree

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
320 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)31-38
Aantal pagina's8
TijdschriftHastings Center Report
Volume34
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 2004

Citeer dit