Enige actuele raakvlakken tussen fiscaliteit en het Handvest

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2019/7
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht Beschouwingen
Volume2019
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 28-feb-2019

Citeer dit