Enige kanttekeningen bij de voorstellen tot wijziging van het kapitaalbeschermingsrecht bij de BV

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)32 - 43
TijdschriftOnderneming en Financiering
Volume10-2006
Nummer van het tijdschrift72
StatusPublished - 2006

Citeer dit