Enige opmerkingen en mededelingen over originaire en derivatieve wijzen van eigendomsverkrijging

  OnderzoeksoutputAcademic

  355 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)49-69
  Aantal pagina's21
  TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
  VolumeXXII
  StatusPublished - 2005

  Keywords

  • 86

  Citeer dit