Enige opmerkingen over privéschulden en gemeenschapsschulden in het nieuwe huwelijksvermogensrecht

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer13
Pagina's (van-tot)7-10
Aantal pagina's4
TijdschriftFiscaal Tijdschrift Vermogen
Volume2020
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - jun-2020

Citeer dit