‘Enkel om U te verpligten’: Wederkerigheid in de correspondentie van Prudens van Duyse

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)71-91
  Aantal pagina's21
  TijdschriftZacht Lawijd
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - dec-2018

  Citeer dit