Enkele problemen bij toepassen van EVA

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)452 - 459
Aantal pagina's8
TijdschriftTijdschrift voor Bedrijfsadministratie
StatusPublished - 1999

Citeer dit