Enkele vragen over het internationaal en Europees milieurecht in verband met de Milieubalans 2003

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageA few questions about international and European environmental law in connection with the Environmental Balance 2003
Originele taal-2Dutch
UitgeverijTilburg University
Opdrachtgevend orgaanRijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
StatusPublished - 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit