Enough hot air: the role of immersion cooling

Kawsar Haghshenas*, Brian Setz, Yannis Blosch, Marco Aiello

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

7 Citaten (Scopus)
117 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Enough hot air: the role of immersion cooling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Keyphrases