Enterohepatic circulation in man. A simple method for the determination of duodenal bile acids

R. J. Vonk*, C. M. F. Kneepkens, R. Havinga, F. Kuipers, C. M. A. Bijleveld

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  33 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)901-904
  Aantal pagina's4
  TijdschriftJournal of Lipid Research
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusPublished - aug-1986

  Citeer dit