Environmental influences on neuroticism : a story about emotional (in)stability

  Onderzoeksoutput

  9142 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Een hoog niveau van neuroticisme is een belangrijke risico factor voor zowel psychische als lichamelijke problemen. Bovendien is neuroticisme niet alleen geassocieerd met problemen op het gebied van persoonlijk welbevinden maar ook met substantiƫle kosten voor de maatschappij. Het is daarom belangrijk om zowel de oorzaken als de gevolgen van neuroticisme beter te begrijpen. Gedrags-genetische studies suggereren dat ongeveer de helft van de verschillen tussen mensen in neuroticisme veroorzaakt wordt door omgevingsinvloeden. In dit proefschrift heb ik onderzocht welke levensgebeurtenissen voorafgaan aan veranderingen in neuroticisme, en hoe lang zulke veranderingen aanhouden. Hiertoe heb ik een aantal longitudinale studies uitgevoerd en de literatuur betreffende veranderingen in neuroticisme in volwassenen samengevat. De resultaten laten zien dat stressvolle levensgebeurtenissen (in het bijzonder sociale stress en conflict), die gekarakteriseerd kunnen worden als onvoorspelbaar, oncontroleerbaar, onverwacht, onwenselijk, of niet passend bij de normale levensloop, vaak worden gevolgd door een langdurige toename in neuroticisme. Echter, positieve levensveranderingen kunnen ook leiden tot een afname van neuroticisme. Daarnaast heb ik de betekenis onderzocht van de relatie tussen neuroticisme en veelvoorkomende psychische problemen, zoals angst, depressie, en middelenmisbruik. De resultaten laten zien dat neuroticisme een belangrijke voorspeller is voor de ontwikkeling van veelvoorkomende psychische problemen, en tot op zekere hoogte gezien kan worden als een maat voor meer milde problemen. De conclusie van dit proefschrift is dat het neuroticisme niveau van mensen mede
  afhankelijk is van zijn of haar omgeving, gevoelig is voor positieve en negatieve levensgebeurtenissen, consequenties heeft voor psychische gezondheid, en veranderlijker is dan lang werd gedacht.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Ormel, Hans, Supervisor
  • Oldehinkel, Tineke, Supervisor
  • Riese, Harriette, Co-supervisor
  Datum van toekenning16-mrt.-2015
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-6299-035-7
  Elektronische ISBN's978-94-6299-041-8
  StatusPublished - 2015

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Environmental influences on neuroticism : a story about emotional (in)stability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit