Environmental integration of recreation and tourism

M. C. Jansen-Verbeke*, G. Ashworth

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)618-622
  Aantal pagina's5
  TijdschriftAnnals of Tourism Research
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 1990

  Citeer dit