Environmental policy and technology diffusion under imperfect competition: an evolutionary game theoretical approach

Frans Pieter de Vries

Onderzoeksoutput

2034 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Nentjes, Andries, Supervisor
Datum van toekenning1-mei-2003
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 2003

Citeer dit