Environmental pollutants : human levels, developmental toxicity and forced excretion

Lisethe Meijer

Onderzoeksoutput

63 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Sauer, P.J.J. , Supervisor
Datum van toekenning15-dec-2010
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036746687
StatusPublished - 2010

Citeer dit