Environmental Protection and Human Rights: Recent Developments and Recurring Questions

OnderzoeksoutputProfessional

1 Citaat (Scopus)
22 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)265-266
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal For European Environmental & Planning Law
Volume17
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 16-jul-2020

Citeer dit