Enzym-katalysierte, regioselektive Steroidhydroxylierungen

P. Bracco, A. Kirschner, M. Dekker, D.B. Janssen

Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

191 Downloads (Pure)
Originele taal-2German
Pagina's (van-tot)1524-1524
Aantal pagina's1
TijdschriftChemie Ingenieur Technik
Volume82
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - 2010

Citeer dit