Enzyme-Catalyzed Synthesis of Aliphatic-Aromatic Oligoamides

E. Stavila, Gerhard Alberda van Ekenstein, K. Loos*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

40 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1600-1606
Aantal pagina's7
TijdschriftBiomacromolecules
Volume14
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2013

Citeer dit