Eosinophiel granuloom van het skelet en het verband met de ziekte van Hand Schüller-Christian en van Letterer-Siwe

Hendrik Nicolaas Hadders

Onderzoeksoutput

121 Downloads (Pure)

Samenvatting

De conclusie, dat eosinophiel granuloom, lipoid granulomatose en de ziekte van Letterer-Siwe uitingen van eenzelfde grondlijden zijn, werd in hoofdstuk VI besproken. Het essentiële van deze drie ziektebeelden is vermeerdering van histiocytaire reticulumcellen, welke beschouwd moeten worden als een deel van het reticulohistiocytaire apparaat. Over de oorzaak van deze vermeerdering, welke bij eosinophiel granuloom meestal beperkt is tot één of enkele haarden, bij lipoid granulomatose ernstige clinische verschijnselen kan geven en bij de ziekte van Letterer -Siwe steeds tot de dood leidt, kon niets met zekerheid gezegd worden. De mogelijkheid, dat een allergisch proces hierbij een rol speelt, dient overwogen te worden. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Datum van toekenning6-okt-1948
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1948

Citeer dit