Epicardial adipose tissue and cardiac dysfunction: Progress in knowledge but questions remain

Michelle Lobeek, Michiel Rienstra, Thomas M. Gorter*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1944-1946
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume25
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov.-2023

Citeer dit