Epicardial adipose tissue and pericardial constraint in heart failure with preserved ejection fraction

Yoran Crum, Elke S Hoendermis, Dirk J van Veldhuisen, Gijs van Woerden, Michelle Lobeek, Michael G Dickinson, Laura M G Meems, Adriaan A Voors, Michiel Rienstra, Thomas M Gorter*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Epicardial adipose tissue and pericardial constraint in heart failure with preserved ejection fraction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Keyphrases