Epidemics in Populations of Wild Ruminants: Anthrax and Impala, Rinderpest and Buffalo in Lake Manyara National Park, Tanzania

H.H.T. Prins*, F.J. Weyerhaeuser

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  48 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)28-38
  Aantal pagina's11
  TijdschriftOikos
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - mei-1987

  Citeer dit