Epidemiologic and genetic insights into open-angle glaucoma: Epidemiologische en genetische inzichten in open-kamerhoek glaucoom

W.D. Ramdas

Onderzoeksoutput: Thesis defended at external organisation, UG (co)promotor, external graduate (EDEP)

Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Erasmus University
Begeleider(s)/adviseur
  • Jansonius, Nomdo, Co-supervisor
Datum van toekenning9-nov-2011
Plaats van publicatie[Rotterdam]
Uitgever
StatusPublished - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit