Epidemioloog versus Data Scientist

  OnderzoeksoutputAcademic

  Vertaalde titel van de bijdrageEpidemioloog versus Data Scientist
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)20-21
  Aantal pagina's2
  TijdschriftEpistel, Dutch Journal of Epidemiology
  Volume2018
  Nummer van het tijdschriftdec.
  StatusPublished - dec-2018

  Citeer dit