Epigenetische bewerking: Naar duurzame genexpressie herprogrammeren in ziekten

David Cano Rodriguez

Onderzoeksoutput

1834 Downloads (Pure)

Samenvatting

Veel ziekten zijn geassocieerd met verstoringen in genexpressie door epigenetische mutaties. In tegenstelling tot genetische mutaties, zijn epigenetische mutaties omkeerbaar. Hierdoor is het mogelijk gebleken om abnormale patronen van genexpressie om te draaien. Dit proefschrift heeft betrekking op de ontwikkeling van epigenetische editing-instrumenten om een verstoorde genexpressiepatronen in ziekten te herprogrammeren. Epigenetische editing bestaat uit een DNA-bindend domein (zink vinger, TALEs of CRISPR-Cas) gekoppeld aan het katalytische domein van epigenetische enzymen. Bovendien biedt gen-specifieke epigenetische bewerking de mogelijkheid om de regulatie van genexpessie te bestuderen. In dit proefschrift hebben we de mogelijkheid onderzocht om duurzame genexpressie modulatie te bereiken, door meerdere epigenetische markeringen te combineren en de rol van chromatin micro-omgeving in deze context te evalueren. Door gebruik te maken van verschillende DNA-bindingsplatforms gefuseerd met genexpressie activerende epigenetische enzymen, konden we in verschillende chromatine omgevingen, genexpressieherprogrammering behalen. Met behulp van deze techniek, waren we ook in staat om zowel de functie alsmede de mogelijkheid als nieuw therapeutisch doeleiwit van verschillende genen die betrokken zijn bij ziekten zoals kanker en COPD te onderzoeken. We gebruikten epigenetische editing om aan te tonen dat de overexpressie van TCTN2 een nieuw therapeutisch doeleiwit in kanker is. We hebben de eerste stappen gezet om de dubbele rol van RASSF1-isovormen bij de ontwikkeling van kanker te analyseren. Verder waren we in staat om aan te tonen dat remming van de activiteit van het slijmproductie-gen in COPD cellen inderdaad resulteert in minder slijmproductie. Onze aanpak heeft dus de belofte om verstoorde genexpressie patronen bij vele ziekte te kunnen herstellen.
Vertaalde titel van de bijdrageEpigenetische bewerking: Naar duurzame genexpressie herprogrammeren in ziekten
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Rots, Marianne, Supervisor
  • Ruiters, Marcel, Co-supervisor
Datum van toekenning12-jul-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-9958-4
Elektronische ISBN's978-90-367-9957-7
StatusPublished - 2017

Citeer dit