Epigenetic regulation of normal and malignant hematopoiesis

Karin Klauke

Onderzoeksoutput

660 Downloads (Pure)

Samenvatting

Stamcellen zijn nodig voor de vorming van alle cellen in ons lichaam gedurende ons hele leven. In bijna ieder orgaan zijn stamcellen ontdekt. Stamcellen hebben de unieke eigenschap om, relatief ongelimiteerd, zichzelf te vernieuwen, waardoor vanuit één stamcel twee stamcellen ontstaan. Hierdoor blijven er gedurende ons hele leven stamcellen behouden. Tevens kunnen stamcellen uitrijpen tot alle verschillende celtypes waaruit het orgaan bestaat. Een verstoorde balans in de deling van stamcellen kan leiden tot ziektes, zoals kanker. Met het onderzoek beschreven in dit proefschrift is een eiwitcomplex ontdekt dat fungeert als schakelaar die het lot van bloed stamcellen bepaalt. Het zogenoemde ‘Polycomb complex’ kan de wijze waarop het DNA is gevouwen in de stamcel veranderen, en bepaalt daarmee welke genetische informatie in het DNA wordt gebruikt voor de functie van de cel. Verschillende Polycomb eiwitten functioneren tezamen in een groot eiwitcomplex. Voor iedere positie in dit complex concurreren verschillende Polycomb eiwitten met elkaar, zodat het complex kan functioneren als een ‘schakelaar’. Afhankelijk van welke eiwitten plaatsnemen in het complex gaat de stamcel zichzelf vernieuwen of juist specialiseren tot een uitgerijpte bloedcel. De ontdekking is een grote stap vooruit bij het begrijpen van de balans tussen ziekte en gezondheid. Als de schakelaar zorgt voor te veel vernieuwing van stamcellen dan ontstaat leukemie (bloedkanker). Als de schakelaar leidt tot te veel uitrijping en verlies van stamcellen, ontstaat bloedceltekort. Door dit eiwitcomplex te manipuleren en individuele stamcellen te markeren met een ‘barcode’ is meer inzicht gekregen in het ontstaan van en heterogeniteit binnen een leukemie. Leukemie kan bestaan uit meerdere ‘leukemie stamcellen’ (voorloper cellen die alle ‘bulk’ tumor cellen produceren) met verschillende eigenschappen met betrekking tot groei en uitrijping. Deze leukemie stamcellen reageren ook verschillend op stress, zoals bijvoorbeeld chemotherapie. Deze studie benadrukt daarom het nut van combinatie-therapie van meerdere chemotherapeutica om leukemie te behandelen en te genezen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Bystrykh, Lenja, Supervisor
  • de Haan, Gerald, Supervisor
Datum van toekenning23-okt-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036763905
Elektronische ISBN's9789036763912
StatusPublished - 2013

Citeer dit