Epilepsie en sport: Een aanzet tot enkele richtlijnen

L. H. V. van der Woude, Anneke Kuijer

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1-10
Aantal pagina's9
TijdschriftGeneeskunde en Sport
StatusPublished - 1985

Citeer dit