Epilepsie en zwangerschap

A C van Oppen, A F Schobben, J C Oosterwijk, A Elderson, M J Keirse

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdrageEpilepsy and pregnancy
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1290-4
Aantal pagina's5
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde
Volume136
Nummer van het tijdschrift27
StatusPublished - 3-jul.-1992

Citeer dit