Epistemic Diversity and Editor Decisions: A Statistical Matthew Effect

Remco Heesen*, Jan-Willem Romeijn

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
83 Downloads (Pure)

Zoekresultaten