Equitisation and stock-market development: the case of vietnam

T.D. Loc

Onderzoeksoutput

6305 Downloads (Pure)

Samenvatting

Equitisation is de Vietnamese variant van privatisering. Het proefschrift van Truong Dong Loc gaat voor een groot deel over de vraag wat het effect van equitisation is op de prestaties van de bedrijven. Uit het onderzoek bleek dat de winstgevendheid, efficiëntie en het inkomen van werknemers toenamen. Opmerkelijk, want het verschil tussen equitisation en privatisering is dat bij equitisation het aandeel dat de staat en werknemers behouden, aanzienlijk groter is dan bij privatisering. In de literatuur worden de verbeterde prestaties van geprivatiseerde bedrijven vaak toegeschreven aan de controle van aandeelhouders van buitenaf. Een bewering die nu dus enigszins op losse schroeven staat.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Lensink, Robert, Supervisor
  • Lanjouw, G.J., Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning6-jul.-2006
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9036726670
StatusPublished - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Equitisation and stock-market development: the case of vietnam'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit