Erfpacht in Amsterdam I: Heeft gemeentelijke erfpacht nu echt z’n langste tijd gehad?

Onderzoeksoutput: EditorialAcademic

63 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)205-206
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume2022
Nummer van het tijdschrift7364
StatusPublished - 26-mrt.-2022

Citeer dit