Erfpacht in Amsterdam II: Heeft gemeentelijke erfpacht nu echt z’n langste tijd gehad?

Onderzoeksoutput: EditorialAcademic

21 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)241
Aantal pagina's1
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume2022
Nummer van het tijdschrift7365
StatusPublished - 2-apr.-2022

Citeer dit