Erfrechtelijk overgangsrecht: 'oude inkleuring' in een nieuwe boedel

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)p. 466 - 471
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Nummer van het tijdschriftnr. 6624
StatusPublished - 2005

Citeer dit