Erfrechtelijke plaatsvervulling en aanwas in het versterferfrecht? Verticale en horizontale doorschuiving!

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

708 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)7-13
TijdschriftTijdschrift Erfrecht
Volume2019
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2019

Citeer dit