Erft langstlevende bij 'vruchtgebruik gehele nalatenschap'?

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)p. 87 - 90
TijdschriftNieuw Erfrecht
Volumenr. 5
StatusPublished - 2006

Citeer dit