Erinna, Anyte en Nossis: Vrouwenstemmen in de Hellenistische Poëzie

  Onderzoeksoutput: Review article

  Samenvatting

  In deze bijdrage richt ik mij op drie vrouwelijke dichters (Erinna, Anyte en Nossis) uit de (vroeg-) Hellenistische periode en hun poëzie, meest epigrammen. Allereerst zal ik kort belichten hoe het komt dat de werken van deze vrouwelijke dichters relatief goed bewaard zijn gebleven, en stilstaan bij wat algemene kwesties rond auteurschap van vrouwen in de oudheid, de vraag of er zoiets bestaat als typische vrouwenpoëzie, en hoe deze dan te kwalificeren zou zijn.
  Originele taal-2English
  TijdschriftKleio: Tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur
  StatusAccepted/In press - 15-mrt-2021

  Citeer dit