Erinnerung als Waffe der Dekolonisierung: Kunst und StudentInnen-Bewegung im heutigen Südafrika

Ksenia Robbe*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

75 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageMemory as a Weapon of Decolonization: Art and Student Movements in South Africa Today
Originele taal-2German
Pagina's (van-tot)432-454
Aantal pagina's23
TijdschriftPeripherie
DOI's
StatusPublished - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit