Erratum

Boqun Liu, Sara N Mavrova, Jonas van den Berg, Sebastian K Kristensen, Luca Mantovanelli, Liesbeth M Veenhoff, Bert Poolman, Arnold J Boersma*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput

76 Downloads (Pure)

Samenvatting


We acknowledge cofunding of the research from the EU ITN project SynCrop (project number 764591), appointment of Luca Mantovanelli.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1500-1500
Aantal pagina's1
TijdschriftACS Sensors
Volume5
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum21-apr.-2020
DOI's
StatusPublished - 22-mei-2020

Citeer dit