Erratum: Acetylsalicylic Acid and Acetaminophen to Combat Elevated Body Temperature in Acute Ischemic Stroke (vol 17, pg 118, 2004)

G. Sulter, J. W. Elting, N. Maurits, G. J. Luijckx, J. De Keyser

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)570-570
  Aantal pagina's1
  TijdschriftCerebrovascular Diseases
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusPublished - 2008

  Citeer dit