Erratum: "Asperity Interaction and Substrate Deformation in Statistical Summation Models of Contact Between Rough Surfaces" [Journal of Applied Mechanics, 81(4), p. 041012]

OnderzoeksoutputAcademic

1 Citaat (Scopus)
18 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)087001
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Applied Mechanics-Transactions of the Asme
Volume83
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit