D-Dimer and COVID-19

Matthijs Oudkerk*, Harry R Büller, Dirkjan Kuijpers, Sytse F Oudkerk, Edwin J R van Beek

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)E60
  Aantal pagina's1
  TijdschriftRADIOLOGY
  Volume298
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1-jan-2021

  Citeer dit