Erratum: Dislocation dynamics simulations of the relaxation of intrinsic stress in thin films (vol 88, pg 3461, 2008)

C. Ayas, E. Van der Giessen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)197
Aantal pagina's1
TijdschriftPhilosophical Magazine
Volume89
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2009

Citeer dit